Pārdošanas noteikumi

“Ladylike OÜ”, reģistrācijas numurs 12872076, adrese A. Admasoni 18, Tallinn (turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs) un klients, kas E-veikalā noformē pasūtījumu un identificē sevi, ievadot pasūtījuma formā savus personas datus (turpmāk tekstā – Pakalpojuma lietotājs), noslēdz šo E-veikala Lietotāja līgumu (turpmāk tekstā – Lietotāja līgums).

E-veikals

1. Pakalpojumu sniedzēja izveidots interneta veikals, ar kura starpniecību notiek produktu pārdošana Pakalpojuma lietotājam.


Vispārīgie noteikumi

1. Līgumslēdzējas puses savu attiecību regulēšanā vadās pēc Saistību tiesību likuma, citiem Igaunijas Republikas likumiem un tiesību aktiem, kā arī Lietošanas noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.
2. Pakalpojuma sniedzējam jebkurā laikā ir tiesības izmaiņas piedāvātajos E-veikala pakalpojumos.
3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji mainīt līguma noteikumus, bez pienākuma rakstiski paziņot par to Pakalpojuma lietotājam ar e-pasta starpniecību.
4. Pakalpojumu lietotājam ir tiesības lejupielādēt vai izdrukāt Lietošanas noteikumus, ar ko ir garantēta iespēja atbilstošās informācijas saglabāšanai un reproducēšanai uz pastāvīga informācijas nesēja.


Produkti un pirkuma veikšana

1. Redzamie produkti parasti ir noliktavā. Redzamo produktu pieejamība sakarā ar noliktavas vai E-veikala programmu tehniskām problēmām var mainīties.
2. Ja produkts noliktavā nav pieejams, tad pasūtījumu nav iespējams izpildīt. Šajā gadījumā E-veikala darbinieks sazināsies ar lietotāju un piedāvās jaunu iespējamo piegādes laiku, produkta nomaiņu pret līdzvērtīgu citu produktu, kuram ir tāda pati cena un kvalitāte, vai atgriezīs naudu Pakalpojuma lietotājam vēlākais 30 dienu laikā.
3. Produktu attēli ir parādīti ilustratīvos nolūkos, un tie var atšķirties no faktiskā produkta. Pakalpojumu sniedzējs darīs visu iespējamo, lai panāktu pēc iespējas precīzu un korektu produkta aprakstu, bet, neskatoties uz to, e-veikalā esošie produkta apraksti var nebūt pilnīgi un var saturēt nejaušas kļūdas.
4. E-veikalā piedāvātie produkti tiek pārdoti gan fiziskām, gan juridiskām personām.
5. Pakalpojumu lietotājs apliecina, ka ir vismaz 17 gadus vecs.
6. Pakalpojumu lietotājs izvēlas vēlamos produktus, un pēc tam apņemas ievadīt nepieciešamo informāciju (uzvārdu, vārdu, kontakttālruņa numuru, kontaktpersonas e-pasta adresi, piegādes adresi, pasta indeksu un bankas saiti), kas ir nepieciešama pasūtījuma izpildīšanai, kā arī apmaksāt par precēm ar internetbankas saites starpniecību vai ar pārskaitījumu par izsniegto rēķinu.
7. Pakalpojumu lietotājs, noformējot pasūtījumu, apņemas iesniegt patiesu informāciju, kas ir nepieciešama pasūtījuma izpildīšanai. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildīšanu vai jebkādām citām ar to saistītām iespējamām sekām, ja Pakalpojuma lietotāja iesniegtie dati ir nekorekti.
8. Pārdošana notiek tad, ja Pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis pasūtījumu un ir pienākusi apmaksa par pasūtījumu, kuru ir apmaksājis Pakalpojuma lietotājs.


Cenas

1. Visas E-veikalā esošās cenas ir norādītas eiro un ietver pievienotās vērtības nodokli.
2. Pakalpojumu sniedzējam jebkurā laikā ir tiesības mainīt norādītās cenas. Ja lietotājs E-veikalā iesniedza pasūtījumu un samaksāja par to, tad Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piegādāt lietotājam atbilstošos produktus par pasūtījuma brīdī spēkā esošajām cenām.
3. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja ir radusies tehniska kļūme, kuras rezultātā E-veikalā esošās cenas ir bijušas kļūdainas.


Piegāde laiks un piegādes nosacījumi

1. Preces pakalpojuma lietotājiem tiek piegādātas 1-7 darba dienu laikā.


Atkāpšanās no līguma pirms Pakalpojumu sniedzēja līguma izpildes

1. Ja Pakalpojuma lietotājs, pēc pasūtījuma iesniegšanas un pirms Pakalpojumu sniedzēja izpildes, vēlas atkāpties no Lietotāja līguma, tad Pakalpojuma lietotājam ir pienākums par to pēc iespējas ātrāk informēt Pakalpojumu sniedzēju. Paziņojums ir jānosūta uz Pakalpojumu sniedzēja elektroniskā pasta adresi info@waisttrainer.lv, tajā ir jānorāda pasūtījuma numurs, no kura ir vēlme atkāpties un jāpievieno Pakalpojuma lietotāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, pasūtījuma iesniegšanas datums, kontakttālruņa numurs).
2. Ja atkāpšanās iesniegums nonāk pie Pakalpojumu sniedzēja pēc Pakalpojumu sniedzēja Lietotāja līguma izpildes, tad atkāpšanās no līguma notiek atbilstoši Lietotāja līguma sadaļā “Atgriešanas tiesības” norādītajiem nosacījumiem.
3. Pakalpojumu sniedzējs atmaksā Pakalpojuma lietotājam samaksāto summu vēlākais 14 dienu laikā no dienas, kad tiek saņemts atkāpšanās iesniegums un saņemtas atgrieztās preces.
4. Nauda tiek pārskaitīta uz to pašu bankas kontu, no kura tā ienāca Pakalpojumu sniedzēja kontā.
5. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atkāpties no līguma vai uzteikt līgumu gadījumā, ja pasūtīto preču krājumi ir izsmelti.
6. Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē Pakalpojuma lietotāju par atkāpšanos no līguma vai par tā uzteikšanu pa tālruni, elektronisko pastu vai pastu. Šajā gadījumā Pakalpojuma lietotāja veiktās priekšapmaksas tiek atgrieztas Pakalpojuma lietotāja kontā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atkāpšanās iesnieguma saņemšanas.


Atgriešanas un maiņas tiesības

1. Precēm, kas iegādātas interneta veikalā, tiek piemērotas 14 dienu atgriešanas un apmaiņas tiesības no iegādātās preces saņemšanas brīža.
2. Atgriežamajai vai apmaināmajai precei jābūt tīrai, bez defektiem, pilnā komplektācijā, oriģinālajā iepakojumā un nelietotai.
3. Interneta veikalā iegādātās preces var apmainīt, ja tās nav piemērotas, par maiņas pieprasījumu informējot pakalpojumu sniedzēju, rakstot uz info@waisttrainer.lv
4. Lai atgrieztu preci, jāiesniedz attiecīgs pieprasījums, rakstot e-pastu uz info@waisttrainer.lv un atgriežamā prece kopā ar iepakojumu jānosūta uz pakomātu, kas saskaņots ar pakalpojuma sniedzēju.
5. Atgriežot un mainot preci, jānorāda pasūtījuma numurs.
6. Atgriežot preci, Pakalpojuma lietotājam nauda tiks atmaksāta ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad preci saņems Pakalpojuma sniedzējs.
7. Nauda tiek pārskaitīta atpakaļ uz to pašu norēķinu kontu, no kura to saņēma Pakalpojuma sniedzējs.
8. Piegādes izmaksas, kas saistītas ar atgriešanu un apmaiņu, sedz Pakalpojuma lietotājs.
9. Ja atgrieztā prece būs netīra, no atgrieztās summas tiks ieturēta preces tīrīšanas maksa 10 eiro.
10. 14 dienu preču atgriešanas un maiņas tiesības neattiecas uz apakšveļas komplektiem, maskām, krūšturiem, biksītēm, ja iepakojums ir atvērts, higiēnas un veselības aizsardzības apsvērumu dēļ.


Pretenziju iesniegšanas kārtība

1. “Ladylike OÜ” E-veikals ir atbildīgs par Patērētājam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas tiek atklāti divu gadu laikā no preču nodošanas Patērētājam.
2. Ja tiek atklāti trūkumi, Patērētājam vēlākais divu mēnešu laikā ir tiesības vērsties pie E-veikala, iesniedzot rēķinu, pamatojoties uz kuru tika apmaksāta preču iegāde.
3. Precei atklājot trūkumus, lūdzam pārtraukt preces izmantošanu.
4. Par bojātu preču labošanu vai aizvietošanu E-veikals un Patērētājs vienojas savstarpēji. Labošanas izdevumus sedz E-veikals.
5. E-veikals neatbild par produkta trūkumiem, kas radušies Patērētāja vainas dēļ produkta nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā, kas neatbilst produkta lietošanas mērķiem.
6 Produkta prasībām neatbilstības vai defektu atklāšanas gadījumā, lūdzam nosūtīt pretenziju uz e-pasta adresi info@waisttrainer.lv, kur ir norādīts pasūtījuma iesniedzēja vārds, kontakttālrunis, pasūtījuma numurs un produkta nosacījumiem neatbilstības vai defekta precīzs apraksts.
7. Pretenzija par produkta neatbilstību prasībām vai atklātajiem defektiem ir jānosūta divu mēnešu laikā no produkta neatbilstības vai defekta atklāšanas brīža.
9. Visas pretenzijas izskatīsim un ar Patērētāju sazināsimies cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tika saņemta pretenzija.
10. Patērētājam ir tiesības pieprasīt E-veikalam pirkuma cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu un par precēm samaksātās naudas atmaksu, ja E-veikals nespēj preces salabot vai aizvietot, preču labošana vai aizvietošana neizdodas, E-veikals nav novērsis preces trūkumus saprātīgā laika posmā, patērētājam ir radušās nepamatotas neērtības.
11. Pirmo sešu mēnešu laikā pēc produktu saņemšanas trūkuma pierādīšanas pienākums gulstas uz tirgotāju, pārējā 1,5 gadu laikā – uz patērētāju.


Privātuma politika / datu drošība

1. Pakalpojuma lietotājs sniedz skaidru un apzinātu piekrišanu Pakalpojumu sniedzējam par savu personas datu apstrādi.
2. Iesniedzot pasūtījumu, Pakalpojuma lietotāja ievadītie un Pakalpojumu sniedzējam kļuvuši zināmie personas dati tiek reģistrēti klientu reģistrā, kā arī izmantoti pārdošanas pakalpojuma sniegšanai un preču piedāvāšanai Pakalpojuma lietotājam.
3. Pieprasot maksājuma kartes, tiek izmantota droša datu pārsūtīšanas sistēma SSL, un MasterCard SecureCode un Verified by Visa drošības sistēmas.
4. Pakalpojumu sniedzējs ievadītās kartes datus neredz. Lai pabeigtu darījumu, kartes turētājs tiek novirzīts uz Karšu centra (“Pankade Kaardikeskuse AS” www.estcard.ee) drošu vidi. Maksājuma veikšanas laikā kartes turētājs kartes datus ievada Karšu centra serverī esošajā datu bāzē, un dati tiek saglabāti arī Karšu centra serverī.
5. Personas datu avots klienta attiecību rašanās, reģistrējot pasūtījumu E-veikalā.
6. Reģistrētie personas dati ietver Pasūtītāja datus (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, dzimšanas gadu, pasūtījuma piegādes veidu, izmantoto maksājuma veidu) un piekrišanu e-veikala lietotāja līguma noteikumiem.
7. Personas datu apstrādi veic Ladylike OÜ.
8. Personas dati, kas ir nepieciešami, lai nodotu preces Pakalpojuma lietotājam, tiek nosūtīti kurjera pakalpojumus sniedzošajam uzņēmumam.
9. Personas datu aizsardzība tiek nodrošināta ar drošības pasākumiem.
10. Pakalpojumu sniedzējs apņemas nenosūtīt reģistrētos personas datus trešajām personām.
11. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības nosūtīt ar Pakalpojuma lietotāju saistītos datus gadījumā, ja datus apstrādā likumā noteikto pienākumu izpildei persona, kurai ir likumīgas tiesības uz to, vai, ja tas notiek ar mērķi aizsargāt Pakalpojuma lietotāja personas dzīvi, veselību vai brīvību.
12. Pakalpojuma lietotājam ir tiesības pārbaudīt ar sevi saistītos personas datus, kā arī tos mainīt vai dzēst no reģistra.
13. Pakalpojuma lietotājs dod piekrišanu Pakalpojumu sniedzējam nosūtīt pasūtījuma apstiprinājumu uz pasūtījuma iesniegšanas brīdī norādīto elektroniskā pasta adresi.
14. Pakalpojuma lietotājs dod piekrišanu Pakalpojumu sniedzējam sūtīt pārdošanas piedāvājumus uz pasūtījuma iesniegšanas brīdī norādīto elektroniskā pasta adresi, ja ar āķīti ir atzīmēta attiecīga piekrišana pasūtījuma iesniegšanas lapas attiecīgajā lauciņā.


Atbildība

1. Pakalpojumu sniedzēja atbildības apjoms ir produktu pārdošanas cenas apjomā.
2. Pakalpojuma lietotājs apņemas izmantot E-veikala pakalpojumus tikai likumiem un labai praksei atbilstošiem mērķiem.
3. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par visu lietošanai nepieciešamo iekārtu programmatūras datu sistēmu iegādi un uzturēšanu, kā arī par citiem izdevumiem, kurus ir radījusi E-veikala Pakalpojumu izmantošana.
4. Pakalpojuma lietotājs, pamatojoties uz Lietotāja līgumu, pilnībā ir atbildīgs zaudējumiem, kas radušies gan Pakalpojumu sniedzējam, gan citiem Pakalpojuma lietotājiem, gan arī trešajām personām sakarā ar tādu E-veikala izmantošanu, kas ir pretrunā ar labu praksi.


Klientu apkalpošana

1. Klientu apkalpošanas tālrunis ir +372 56697294 un e-pasta adrese ir info@waisttrainer.lv
2. Klientu apkalpošanas dienests pieņem zvanus darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 (GMT +2).
3. E-vēstulēm atbildam divu darba dienu laikā.


Nesaskaņas

1. Domstarpības tiek atrisinātas saskaņā ar Igaunijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja vienošanās netiek panākta, tad domstarpības tiek risinātas Tartu apriņķa tiesas Tartu tiesu namā.
2. Visiem patērētājiem ir pieejama Eiropas Savienības elektroniskā vide, ar kuras palīdzību var risināt sūdzības, kas radušās saistībā ar e-tirgotājiem. Vides nosaukums ir ODR platforma (Online Dispute Resolution vai tiešsaistes strīdu risināšana), un tā darbojas adresē http://ec.europa.eu/odr.
3 Ja interneta veikals ir atteicies risināt Patērētāja sūdzību vai Patērētājs nepiekrīt Interneta veikala piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības vai tikušas aizskartas viņa intereses, tad Patērētājs var iesniegt sūdzību Patērētāju strīdu risināšanas komisijai ar Patērētāju aizsardzības biroja vai tiesas starpniecību. Patērētājs var iesniegt sūdzību pats vai ar pārstāvja starpniecību.
Patērētāju strīdu risināšanas komisijas dati ir:

Adrese: Rahukohtu 2, 10130 Tallina
E-pasts: info@tarbijakaitseamet.ee
Mājaslapa: http://www.tarbijakaitseamet.ee
Tālruņa numurs: +372 6201707


Lietošanas nosacījumi

1. Iepazīšanās ar Lietotāja līgumā norādītajiem nosacījumiem Pakalpojuma lietotājam ir obligāta.
2. Pasūtījuma izdarīšanas brīdī, atzīmējot āķīti atbilstošā lauciņā “Es piekrītu e-veikala lietošanas nosacījumiem”, Pakalpojuma lietotājs piekrīt, ka ir iepazinies ar Lietotāja līgumā norādītājiem nosacījumiem, sapratis tos, un piekrīt Lietotāja līgumā norādītajiem nosacījumiem.


Atlaižu kodi

Pakalpojuma sniedzējs var piešķirt atlaižu kodus pircējiem dažādu akciju laikā. Atlaižu kods piešķirs atlaidi pircēja izvēlētai precei.
Piešķirtās atlaides apjoms var būt no 5%-15%.
Atlaižu kods var tikt izmantots pie pircēja datu norādīšanas interneta veikala vietnē www.waisstrainer.lv
Atlaižu kodi tiks aktivizēti uz 14 dienām pēc akcijas sākuma.
Pakalpojuma sniedzējs neizmantos atlaižu kodus savai lietošanai interneta veikalā www.waisttrainer.lv